Aplicaciones de negocio

Les aplicacions de negoci són una eina clau per a qualsevol tipus d'empresa, independentment de la seva mida o activitat.

¿Qué ofrecen las aplicaciones de negocio?

Centralització de la gestió

Generació de dades estadístiques

Accessibilitat a la informació

Potenciar la força de vendes


ENDEOS  implanta, configura y manté el software del fabricant ODOO, som Partners oficials.

Les empreses aconsegueixen un alt grau de centralització i automatització per a la gestió de la facturació, la comptabilitat, gestió de magatzem, gestió de projectes o generació d’estadístiques gràcies a un ERP (Enterprise Resource Planning).

Paral·lelament al gran volum d’informació que pot generar una empresa, s’afegeixen dificultats a l’hora de classificar o buscar informació de tot tipus. Davant aquesta problemàtica existeixen les eines de gestió documental.

El cicle de les aplicacions de negoci es completa amb una solució de tipus CRM que pot ajudar, principalment al departament comercial a potenciar la seva força de venta, dotant-la d’organització, centralització i accessibilitat a totes les accions realitzades sobre clients o possibles clients.

Contacta amb nosaltres per informar-te de les aplicacions de negoci que t'ajudaran amb la transformació digital de la teva empresa.